Úvod > Naše kurzy > Právo

Směnka a aktuální judikatura.

Směnka a aktuální judikatura.
Skupina:Právo
Katalogové číslo:212

Informace o kurzu

Směnka s důrazem na aktuální judikaturu.

Směnka s důrazem na aktuální judikaturu.

Nové informace  ve sporech ze směnek a o spotřebitelském úvěru v oblasti směnek.


V České republice je  účinný  nový občanský zákoník a rovněž  byl novelizován občanský soudní řád.
Všechny tyto legislativní změny se nám promítly nejen do používání směnek, ale odrazili se  i v soudních sporech, kde přinesly novoty a další pohled  na soudní praxi.
Změny  zákonů  na Slovensku  a  co  to  bude  znamenat.

Cíl semináře:


Představit směnku   jako  významný  zajišťovací  a platební  nástroj v obchodních vztazích, zejména jako  ochrana  pohledávek  věřitelů.

Seznámit  s nejdůležitějšími  obchodními  případy a situacemi,  ve kterých  může být směnka aplikována následným  řešením daného případu  -  s přihlédnutím  k aktuální směnečné  judikatuře. / Materiály odkazují  na judikáty + případy

Podat praktický návod, jak efektivně a správně zapracovat  směnky  do smluv, jako nástroj zajištění pohledávek.

Jak se bránit proti zneužití směnky (při vystavování směnky i v rámci námitkového řízení).

Ukážeme  si, jak můžeme obchodovat se zajišťovacími směnkami a jak nakládat s pohledávkou, která je zajištěna směnkou.

Komu je seminář určen

  • Všem, kteří již se  směnkou pracují  a  potřebují konkrétní příklady.
  • Jednatelům a majitelům  společnosti. Finančním ředitelům. Obchodním manažerům.
  • Manažerům Strategie řízení  pohledávek, analytikům pohledávek, manažerům  pohledávek,
  • Právní odd.
  • Vedoucím pracovníkům  bank, pracovníkům  auditů, úvěrů.

Program semináře

1.  Prameny směnečného práva a  podstata směnky

Právní úprava směnek, pojem a  dělení  cenných  papírů, definice  směnky, charakteristické znaky směnky, jednotlivé druhy směnek, účastníci směnečných vztahů, pluralita směnečných účastníků, padělaný a přenesený podpis

2.  Vznik směnečných závazků Nejčastější  důvody  neplatnosti  směnek

Podstatné a nepodstatné náležitosti, nejčastější  důvody  neplatnosti  směnek  formální nedostatky při vyplňování směnek včetně grafiky , kauza-směnečná  smlouva, splatnost směnek, možnosti vyplněni směnek, směnka umístěná, blankosměnka- minimalizace rizik  a obrana při zneužiti, akceptace směnky, směnečné rukojemství –aval , meze obrany avalisty

3.  Změna  v osobě  dlužníka  a věřitele.
Přechod práv a závazků ze směnky cestou směnečněprávní  a  obecněprávní , specifické změny(úpadek, konkurz, dědictví atd.),  nakládání se směnkou –rubopis a smlouva o postoupení pohledávky ( rozdíly), jednotlivé druhy rubopisu a jejich užití v praxi, obrana proti rubopisované směnce

4.  Splnění směnečné platební povinnosti

Splatnost směnky, předložení směnky k placení a nesplnění prezentační povinnosti, placení směnky, následky nezaplaceni směnky, směnečný postih a protest, postihová práva

5.  Jak funguje směnka

Směnka jako platební a zajišťovací prostředek,

Plané směnkaření a směnečné podvody, odtržení zajištěné pohledávky od zajišťovací směnky.

Směnka a spotřebitel , spotřebitelské úvěry. Rozdíly mezi úpravami České a Slovenské republiky.

6.  Směnka v soudním řízení se  zaměřením  na novelu občanského soudního řádu,

zvláštnosti soudního procesu o směnkách, předpoklady úspěšné žaloby, účinná obrana dlužníka proti povinnosti platit směnku, nejčastější chyby při vedení soudního sporu jak na straně žalobce tak na straně žalovaného.

7. Specifika směnky na Slovensku

Nové povinné náležitosti žalob včetně důkazů, zákonná fikce, že směnka vznikla v souvislosti se spotřebitelskou smlouvu, zrušení směnečného a šekového platebního rozkazu – přechodná ustanovení,  poučovací povinnost soudu, směnka a obnova řízení,

8. Rozhodnutí Soudního dvora EU („Soudní dvůr“)

9.  Komplexní judikatura k daným tématům  a příklady.

 

Mětody výuky:

Konzultační seminář. Malá skupina posluchačů – max počet  10 .

Analýzy  poslední vývoj v oblasti judikatury, mající vztah ke směnečnému právu, tzn. prostřednictvím studia aktuálních soudních rozhodnutí.

Identifikace  problémů, spojené s užíváním směnek, poznat způsoby jejich řešení a zobecněním.

Příklady  - případové studie  představí  a řeší  lektorka a komentuje.

Konzultovat lze i všechny ostatní otázky z oblasti směnečné praxe.

Materiály:

Pro účastníky semináře jsou připraveny  jedinečné  obsáhlé materiály – 300 nově  vytvořených stran .

Teorie , praktické  příklady  a  odkazy  na judikaturu .

Přednáší a konzultuje:

Předsedkyně senátu Krajského soudu.

Organizační informace:

Místa konání:

Praha: Pentahotels , Křižíkova 87 , Praha - Karlín, www.galerieroyale.cz

Ostrava: Mercure Ostrava  Centrum ,  nebo  hotel Harmony  Club, www harmonyclub.cz

Bratislava: Mercure Bratislava Centrum, Žabotova 2, 811 04 Bratislava, Slovakia

Časový rozvrh kurzu:

09.00 – 9.15  Prezence,  9.15 – 17.00 Přednáška + Diskuze

Informace:

Tel: 00420/ 604 729 119, 222 365 894

dotazy, rezervace, přihlášky

inorga(zav)inorga.eu

Cena  236  EURO (bez DPH)

Fakturováno slovenskou společností INORGA Consulting s.r.o., platba na slovenský účet v Eurech.

 

 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

Praha, 31. 05. 2023
Cena za osobu:5 900,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Ostrava, 08. 10. 2021
Cena za osobu:5 900,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it