Obchodní   podmínky INORGA  Tréninkové  centrum s.r.o.

Obchodní podmínky pro Slovensko

Objednání  semináře / kurzu , workshopu, konference /.

Závaznou přihlášku na  seminář / kurz , workshop , konferenci/ zašlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání . Přihlásit se můžete přímo prostřednictvím e-shopu na webových stránkách INORGA  Tréninkové centrum s.r.o.  nebo e-mailem, případně si můžete přihlášku vytisknout a zaslat ji poštou či faxem. Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených přihlášek  a  e-mailem informovaní  o zařazení  do kurzu. Vyrozumíme zároveň ty účastníky, kteří nebudou z kapacitních důvodů zařazeni na jimi vybraný seminář a nabídneme jim náhradní termín, případně zrušení přihlášky. Zaslané přihlášky jsou závazné. Veškeré změny objednávek a případná storna je možné provádět pouze písemně.
Zasláním přihlášky se účastník zavazuje  uhradit  platbu  za  seminář / kurz , workshop , konferenci / .

Platba  za  seminář / kurz , workshop, konferenci / a vyúčtování

Po obdržení přihlášky zašleme objednateli (účastníkovi)  e-mailem potvrzení o registraci na semináři, výzvu k platbě za seminář s přiděleným variabilním symbolem.
Platbu provedete na naše číslo účtu: 221 903 844/0300  ČSOB  Praha
Fakturační adresa:
INORGA Tréninkové centrum s.r.o.
Na poříčí 1041/12,
Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 28427637
DIČ: CZ 28427637
Daňový doklad (fakturu s vyúčtováním  platby ) obdrží účastník poštou  nebo v den konání semináře při prezenci. Vyúčtování platby je prováděno v souladu s termínem, stanoveným zákonem. Cena vložného / platba  za  seminář , kurz , workshop , konferenci / obsahuje  20%  DPH. Je  odlišná v závislosti na délce konání semináře, poskytovaných  službách, poskytovaných materiálech, publikacích, DVD, místě konání, zajištěném občerstvení, vystavení  osvědčení, vystavení certifikátu.
V ceně vložného není zahrnuto ubytování.

Zasláním přihlášky se účastník zavazuje  uhradit vložné  před zahájením semináře / kurzu , workshopu, konference / nejpozději však  v den  konání  semináře, a  to převodem na bankovní účet. V mimořádných případech lze platit na semináři u registrace. V tomto případě obdrží účastník příjmový pokladní doklad o zaplacení a následně poštou řádný daňový doklad. Ve vložném je zahrnuto občerstvení.

Storno  podmínky

Účastnický poplatek zahrnuje náklady na seminář/trénink, podklady ke každé akci, oběd, občerstvení během dopolední a odpolední přestávky a konferenční set.
Zaslaná přihláška je závazná.
Účastník   může  zrušit  přihlášku 7 pracovních dní před konáním akce. Storno poplatek v tomto případě činí  70% ceny .
Pří pozdějším storno 0 - 6 pracovních dnů a při  neúčasti  na kurzu  je  splatný celý účastnický poplatek.
Samozřejmě je možné delegovat na akci kolegu/kolegyni.
Odhlášení ze semináře/tréninku  musí být provedeno písemně (e-mailem).
Pořadatel si v případě vážných důvodů vyhrazuje právo na změnu programu, lektora.
Náklady na ubytování v místě konání akce nejsou v ceně účastnického poplatku zahrnuty

Organizační  změny

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.  si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo úplné zrušení kurzu z neočekávaných organizačních a provozních důvodů. O všech těchto případných změnách Vás bude včas informovat manažer příslušného kurzu a zároveň Vám nabídne možnost účasti na následujících termínech. V případě, že Vám nebudou vyhovovat následující termíny, manažer kurzu s Vámi individuálně projedná další postup či případné storno Vaší objednávky.

Realizace kurzu

Týden před zahájením semináře / kurzu , workshopu, konference / Vás bude telefonicky nebo e-mailem kontaktovat manažer  s organizačními  informacemi.
Registrace účastníků na semináři je většinou 15 minut před vlastním zahájením , vždy upřesněno v organizačních  informacích. Pokud není uvedeno jinak, kurzy se konají v  Praze, Ostravě , Bratislavě , Podbánskem.
V prostorách  hotelů : Praha , hotel Royal Galerie , Ostrava , hotel Hormony Club , Bratislava hotel Echo , Podbánske hotel Permon.

Ostatní informace

Sdělené údaje mohou být použity k marketingovému průzkumu, reklamě a navázání obchodů pro stávající i budoucí produkty, popř. služby a budou použity výhradně společností INORGA Tréninkové centrum s.r.o.   a nebudou poskytnuty třetím osobám. Vaše data můžete nechat kdykoliv změnit nebo vymazat.

Spotřebitelé

Oprávněným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

- spotřebitel je v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele oprávněn

využít mimosoudního řešení spotřebitelského sporu. Oprávněným subjektem k mimosoudnímu řešení předmětného

spotřebitelského sporu je Česká obchodní inspekce.


 


Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it