Správcem osobních údajů je společnost INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,, se sídlem Na poříčí 1041/12, Nové Město, 110 00 Praha 1 IČ: 284 27 637, DIČ: CZ 284 27 637, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném C 140738 vedená u Městského soudu v Praze /dále jako „INORGA /
INORGA se
zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Rozsah osobních údajů zpracování
INORGA shromažďuje a zpracovává vámi poskytnuté informace, nezbytné pro vytvoření a realizaci vaší objednávky u naší společnosti, a to vyplněním objednávkového formuláře na webové stránce www.inorga.eu nebo v písemné, elektronické i telefonické formě. Tyto osobní údaje zahrnují:

Jméno / Příjmení / Titul

Poštovní adresa

Emailová adresa

Telefonní číslo

Historii vašich objednávek

Další informace, které nám dobrovolně poskytnete v poli Poznámka v objednávkovém

Formuláři nebo v dotaznících na kurzu

Informace o vašich návštěvách Webové stránky, resp. o zdrojích, ze kterých jste se k nám

Připojili

 

Účely zpracování

Vaše identifikační a kontaktní údaje zpracováváme pouze v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení. Doba zpracování je vymezena dobou trvání konkrétního smluvního vztahu realizací objednávky a následně po dobu zákonných promlčecích lhůt, nejdéle v daném případě po dobu 10ti let od dne realizace příslušného smluvního vztahu.

Vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) využíváme k zasílání marketingových sdělení
o produktech a službách tak, viz. sekci Zasílání obchodních sdělení.

Ochrana našich oprávněných zájmů / pro zamezení podvodným jednáním, zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv).

K plnění našich právních povinností (zejména plnění povinností v oblasti daňové, platební a statistické) po dobu stanovenou příslušnými zákonnými předpisy.

Vaše kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace
Data o objednávkách zpracováváme pro účely plnění účetních, daňových a dalších právních povinností určených zákonem.

Zasílání obchodních sdělení

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely zasílání obchodních sdělení. Z odběru zasílání obchodních sdělení elektronickou cestou se můžete kdykoli odhlásit - příslušný odhlašovací link se nachází v zápatí každého obchodního sdělení.

Bezpečnost

Ochrana vašich údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní.

Osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány výhradně na území České republiky a nedochází ani nebude docházet k jejich předávání do jiných států nebo jiným subjektům za účelem dalšího komerčního využití

Zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souvislosti s pořádáním vzdělávacích akcí, kurzů a školení a nejsou užívány k jiným účelům. Jsou k dispozici nejnižšímu možnému počtu zaměstnanců společnosti INORGA a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako daňoví a účetní servis. Přístupy těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetími stranami, tj. zpracovateli osobních údajů, jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky jako je server justice.cz, Facebook nebo LinkedIn. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

 

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: inorga@inorga.eu.

 

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.
- Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.

- právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitku proti zpracování, - podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné od 25. května 2018

Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it