Úvod > Naše kurzy > HR management a personalistika

Zaměstnávání cizinců v ČR, zdanění, pojištění, vysílání zaměstnanců do zahraničí.

Skupina:HR management a personalistika
Katalogové číslo:20200907

Informace o kurzu

14. 02.2022, Webinář, cena 3 000 Kč bez DPH

Cíl kurzu:

Přehledně vysvětlit všechny oblasti zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků z ČR do zahraničí, a to od cizineckého a pracovního práva, přes pojištění po zdanění zaměstnanců v ČR či v zahraničí. Procvičit získané znalosti na modelových příkladech řešených lektorem s interaktivním zapojením účastníků.

Lektor:

Mgr. Magdaléna Vyškovská

Daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie a související pracovněprávní otázky.

Pro koho je kurz určen:

Seminář je určen pro každého, kdo zaměstnává nebo chce zaměstnávat cizince v České republice.  Bude vysvětlena problematika zaměstnávání cizinců ze všech pohledů.   V závěrečné části se seminář zaměřuje rovněž na vysílání zaměstnanců do zahraničí, především do členských států EU.  Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak právníci, personalisté, účetní, daňoví poradci, podnikatelé, členové statutárních orgánů.

Cíl:

V úvodu semináře budou rozebrány povinnosti související se zaměstnáním cizinců v ČR a vysíláním zaměstnanců z pohledu všech předpisů včetně předpisů imigračních a pracovních. Do této oblasti, jak u občanů EU, tak i ze třetích států zasáhla i pandemie COVID-19, která si u mnoha cizinců obvykle pracujících v České republice vynutila jejich práci ze zahraničí (zahraniční home-office). Taková situace může mít vliv jak na některé pracovněprávní otázky, tak i na příslušnost k předpisům sociálního a zdravotního pojištění. V neposlední řadě má pak tato situace vliv na zdanění zaměstnanců a rozsah daňové povinnosti daňových nerezidentů vůči České republice.

Zásadní otázky také přicházejí od 1. 1. 2021 s ukončením přechodného období Brexitu, a to ve všech probíraných oblastech. Na semináři budou vysvětleny rozdíly v definicích pro účely aplikovatelných předpisů (pracovní, cizinecké, sociální, daňové právo). Následovat bude podrobné vysvětlení, jak určit, do kterého státu má být odváděno za zaměstnance pojistné, a to jak podle evropských předpisů, tak podle dvoustranných smluv.

Poté budou vysvětleny daňové souvislosti zaměstnávání cizinců včetně určení daňové rezidence a zdanění zaměstnanců a některých specifických profesí (šoféři v mezinárodní dopravě, vědci, akademičtí pracovníci, umělci, členové orgánů společností apod.).

Poslední část je zaměřena na vysílání pracovníků do zahraničí včetně pracovních cest a související povinnosti zaměstnavatele nejen z pohledu zdanění a pojištění (minimální pracovněprávní podmínky podle novelizované směrnice o vysílání pracovníků, notifikace atd.).  Účastníci semináře budou seznámeni s novými výklady. Seminář je doplněn názornými příklady.

 

Obsah školení:

 

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují:

Pobytová duální a neduální povolení po novelizaci (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)

Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence

Pojistné předpisy a daňové předpisy

Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

Brexit a jeho dopady na zaměstnance

Sociální a zdravotní pojištění

(EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR)

 

• Evropská koordinační nařízení

na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují

určení, kam platit pojistné v různých situacích,

výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení,

postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti,

aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře,

mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel,

Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK.

rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají,

nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích,

 

• Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování.

 

• Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR.

 

Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)

 

Smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy

Daňová rezidence fyzických osob a její určení.

Zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem.

Zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem

Mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba

Specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění

Specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí, zahraniční home-office a jeho řešení

Smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)

Konkrétní příklady zdanění zaměstnanců – zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů

Stanovení superhrubé mzdy při platbě pojistného do zahraničí za rok 2020, nové výklady, koordinační výbor a jeho dopady, rozhodnutí ministryně o prominutí úroku z prodlení při opravách

Stanovení základu daně progresivní zdanění

Benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění.

Položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení

Nároky na slevy na dani u cizinců – daňových nerezidentů a jejich omezení.

Roční vyúčtování a seznam nerezidentů.

Roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

 

Vyslání zaměstnanců z ČR

Minimální pracovněprávní povinnosti (minimální mzda, délka dovolené atd.) podle směrnice 96/71, zásadní novelizace směrnice od 30/7/2020 a její dopady na české zaměstnavatele vysílající zaměstnance do jiných členských států

Notifikační povinnosti

Cestovní náhrady

Pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

Zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí

Zrušení záloh na daň v ČR

Povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty

Zamezení dvojího zdanění

Metody

Výklad kombinovaný s případovými studiemi s interaktivním zapojením účastníků.


 

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

27.02.2023
Cena za osobu:3 000,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

webinář, 27. 02. 2023
Cena za osobu:3 000,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it