Úvod > Naše kurzy > Zahraniční obchod

Celní problematika - minimum celního deklaranta

Celní problematika - minimum celního deklaranta
Skupina:Zahraniční obchod
Katalogové číslo:0

Informace o kurzu

Verze pro tisk v PDF

Termín a místo a konání:

WEBINÁŘ:  02. - 03. 09. 2021

 

Cíl školení:

Po absolvování semináře budete mít základní přehled v celních předpisech, v problematice provádění celního řízení před celními úřady a pravidlech uvádění údajů do celních prohlášení (JSD), kterými je navrhováno propuštění zboží do jednotlivých celních režimů.

Seminář je určen:

Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Program  kurzu:

Výklad základních celních předpisů EU a ČR:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2015/2446, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie.
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/2447, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie.
NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/341, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o přechodná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie, pokud příslušné elektronické systémy dosud nejsou v provozu, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, nové celní předpisy ČR.

Uvedení do problematiky celních předpisů:

 • účel, základní celní předpisy, základní pojmy,
 • původ zboží.
Celní hodnota:
 • pravidla
 • celního hodnocení,
 • vliv dodací doložky INCOTERMS a stanovení celní hodnoty,
 • vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.
Ustanovení celních předpisů, která se vztahují na zboží od vstupu na celní území společenství do doby, než je propuštěno do celního režimu:
 • vstup zboží na celní území Společenství, předložení zboží k celnímu řízení, souhrnná celní prohlášení, dočasné uskladnění zboží,
 • celní režimy,
 • propuštění zboží do celního režimu,
 • formy celních prohlášení,
 • pravidla vyplňování celních prohlášení pro jednotlivé celní režimy,
 • doklady nutné k celnímu řízení,
 • zjednodušené postupy v celním řízení.
Celní dluh:
 • vznik celního dluhu, formy úhrady, ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky),
 • zajištění celního dluhu.
Celní přestupky a celní delikty:
 • skutkové podstaty, sankce,
 • celní sazebník integrovaný do TARIC CZ.
Problematika intrakomunitárního obchodu EU

 • Doklady nutné k celnímu řízení.
 • Kontrola zboží.
 • Pořádkové opatření
 • Rozhodnutí v celním řízení apod.
 • Opravné prostředky v celním řízení (řádné, mimořádné)
 • Osvobození zboží od dovozního cla.

Zařazování zboží do KN EU:

 • Předpisy upravující zařazování zboží
 • Skladba nomenklatury a názvosloví
 • Pravidla upravující zařazování zboží
 • Metodika zařazování zboží do KN EU

Zboží dvojího užití:

 • Právní úprava
 • Licenční řízení
 • Určení zboží dvojího užití
 • Provázanost nomenklatury KN EU, TARIC, kódy zboží dvojího užití

Správní přestupky a delikty v oboru celnictví:

 • Právní úprava
 • Porušování celních předpisů - skutkové podstaty.
 • Sankce.
 • Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení.

Řešení praktických problémů týkajících zahraničního obchodu zejména celní problematiky – výměna zkušeností, inspirací


Základní předpisy EU a ČR v oblasti celnictví:

EU

 • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9.10.2013, kterým se stanoví celní kodex Evropské unie
 • NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1754/2015 ze dne 6.10.2015, (celní sazebník pro rok 2016)
 • Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1047/2016 ze dne 28.6.2016 o změně celního sazebníku pro rok 2016
 • NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla
 • NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2446/2015, kterým se provádí celní kodex EU
 • Prováděcí NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2447/2015, kterým se provádí celní kodex EU
 • NAŘÍZENÍ KOMISE v přenesené pravomoci (EU) č. 341/2016 – přechodná pravidla k celnímu kodexu
 • Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5.5.2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. (změny: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 1232/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 388/2012, Nařízení Komise (EU) č. 1382/2014, , Nařízení Komise (EU) č. 2420/2015,)

ČR

 • Zákon č. 242/2016 Sb. – celní zákon,
 • Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
 • Zákon č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky
 • Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
 • Vyhláška č. 245/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
 • Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem
 • Vyhláška č. 285/2012 Sb. o územních pracovištích Celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.
 • Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Přednáší a konzultuje:

Praxe- Působil : Ústřední celní správa - Celnice Brno. Generální ředitelství cel - Celní úřad Brno - zástupce ředitele celního úřadu. Celní úřad Brno II - pozice – náměstek následně ředitel celního úřadu. Publikační činnost – články z oblasti celních předpisů a celní problematiky, články z oblasti uplatňování DPH při provádění zahraničního obchodu. Celní poradenství – poradenství a konzultace v oblasti celních předpisů, příprava podaní k orgánům celní správy včetně zastupování ve správním řízení před orgány celní správy. Poradenství v oblasti DPH a SPD, výkaznictví vnitrounijního obchodu (Souhrnná hlášení, INTRASTAT ) apod. – zejména ve vazbě na změny související se vstupem ČR do EU Poradenství v oblasti zahraničního obchodu (smluvní ujednání, INCOTERMS 2010 apod.) Certifikovaný lektor pro výklad dodacích doložek INCOTERMS 2010 – držitel certifikátu MASTER LEKTOR.

MATERIÁLY:

Zašleme emailem  stejné materiály, jaké byste obdrželi na klasickém prezenčním školení.

Můžete si je před webinářem vytisknout a v průběhu přednášky do nich doplňovat své poznámky.

Zakončení kurzu:

Certifikát.

Metody výuky:

Seminář s konzultačním přístupem. Teoretická část formou přednášky. Praktické příklady.

Organizační informace:

Před kurzem vždy zasíláme konkrétní upřesnění místa konání semináře.
Ostrava: Mercure Ostrava Center,hotel Mercure Ostrava Center,Českobratrska 18/1742,702 00 OSTRAVA, Tel: (+420)595606600
Praha: Pentahotel Prague
Webinář - školení, které probíhá v přímém přenosu přes internet Připojit se k on-line semináři není vůbec složité. Den před jeho konáním obdržíte e-mail s odkazem, na který stačí kliknout. Tak se dostanete do on-line školící místnosti a můžeme začít.

Informace:

Tel: 222 365 894, 604 729 119

Mail: inorga(zav)inorga.eu

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

02. 09. - 03. 09. 2021,WEBINÁŘ
Cena za osobu:6 900,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
21.11.2012 Simona Mašková
Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it