Úvod > Naše kurzy > Zahraniční obchod

Celní problematika - minimum celního deklaranta

Celní problematika - minimum celního deklaranta
Skupina:Zahraniční obchod
Katalogové číslo:0

Informace o kurzu

Verze pro tisk v PDF

Cíl:

Seminář je zaměřen na výklad základních celních předpisů EU a ČR

Určeno:

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají obchodem se státy mimo EU tj. dovozem a vývozem zboží a s tím spojenou administrativou s celním řízením, případně i pracovníkům, kteří v rámci intrakomunitárního obchodu zajišťují vykazování údajů pro statistiku Intrastat CZ.

Pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží a provádějícím celní řízení, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice.

Program  kurzu:

1. den

Uvedení do problematiky celních předpisů:

 • Účel
 • Základní celní předpisy. Základní pojmy.
 • Organizace celní správy v EU a v ČR
 • Clo. Celní hodnota zboží. Pravidla celního hodnocení.
 • Vliv dodacích doložek INCOTERMS na stanovení celní hodnoty.
 • Daně spojené s dovozem a vývozem zboží.
 • Vliv stanovení celní hodnoty na výši základu DPH při dovozu zboží.
 • Celní problematika a obchodní smlouva
 • Praktické příklady

Celní dohled, kontrola a celní řízení:

 • Vstup zboží na celní území Společenství.
 • Předložení zboží k celnímu řízení.
 • Souhrnná celní prohlášení.
 • Dočasné uskladnění zboží.
 • Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány

Propuštění zboží do celního režimu:

 • Vstup a výstup zboží - celní území Společenství.
 • e-Dovoz, e-Vývoz, elektronické vyhodnocení rizik
 • Celní doklady
 • Předložení zboží k celnímu řízení.
 • Dočasné uskladnění zboží.
 • Celně schválená určení a podmínky jejich přidělování celními orgány
 • Deklarant a zastupování v celním řízení.
Problematika intrakomunitárního obchodu EU
 • Statistika Intrastat CZ
 • Právní úprava statistiky Intrastat
 • Zpravodajská jednotka
 • Předmět vykazování
 • Výjimky z vykazování ve statistice Intrastat CZ
 • Metodika zpracování hlášení statistiky Intrastat CZ
 • Jednotlivé vykazované údaje
 • Opravy hlášení statistiky Intrastat CZ

Ukázka a konzultace programů pro elektronické celní řízení, zjednodušené postupy v NCTS, ICS a ECS, pro vykazování Intrastatu, pro vedení celních skladů a AZS, elektronický celní sazebníkDoklady nutné k celnímu řízení.

Kontrola zboží.

Pořádkové opatření

Rozhodnutí v celním řízení apod.

Opravné prostředky v celním řízení (řádné, mimořádné)

Osvobození zboží od dovozního cla.

 

Celní režimy:

 • Druhy celních režimů.
 • Podmínky propuštění.
 • Zjednodušené postupy v celním řízení.

2.den

Celní dluh:

 • Vznik celního dluhu, formy úhrady apod.
 • Ulehčení platby (odklad, posečkání, splátky).
 • Zajištění celního dluhu.

Zařazování zboží do KN EU:

 • Předpisy upravující zařazování zboží
 • Skladba nomenklatury a názvosloví
 • Pravidla upravující zařazování zboží
 • Metodika zařazování zboží do KN EU

Zboží dvojího užití:

 • Právní úprava
 • Licenční řízení
 • Určení zboží dvojího užití
 • Provázanost nomenklatury KN EU, TARIC, kódy zboží dvojího užití

Správní přestupky a delikty v oboru celnictví:

 • Právní úprava
 • Porušování celních předpisů - skutkové podstaty.
 • Sankce.
 • Specifikace jednotlivých údajů uváděných do celních prohlášení.

Řešení praktických problémů týkajících zahraničního obchodu zejména celní problematiky – výměna zkušeností, inspirací

____________________________________________________________________________________________________________

Základní předpisy EU a ČR v oblasti celnictví

EU

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 952/2013 ze dne 9.10.2013, kterým se stanoví celní kodex Evropské unie

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o sazební a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1754/2015 ze dne 6.10.2015, (celní sazebník pro rok 2016)

- Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1047/2016 ze dne 28.6.2016 o změně celního sazebníku pro rok 2016

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1186/2009 ze dne 16. listopadu 2009 o systému Společenství pro osvobození od cla

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2446/2015, kterým se provádí celní kodex EU

Prováděcí NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 2447/2015, kterým se provádí celní kodex EU

NAŘÍZENÍ KOMISE v přenesené pravomoci (EU) č. 341/2016 – přechodná pravidla k celnímu kodexu

Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5.5.2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití. (změny: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 1232/2011, Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)  č. 388/2012, Nařízení Komise (EU) č. 1382/2014, , Nařízení Komise (EU) č. 2420/2015,)

ČR


Zákon č. 242/2016 Sb. – celní zákon,

Zákon č. 243/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona

Zákon č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky

Zákon č. 18/2012 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

Vyhláška č. 245/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona

Vyhláška č. 246/2016 Sb., o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Vyhláška č. 285/2012 Sb. o územních pracovištích Celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech.

Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Metody výuky:

Konzultační  seminář. Výměna zkušeností z řešení praktických problémů
Malá  skupina  posluchačů  Vám  umožní  konzultaci  konkrétních problémů  Vaší  společnosti.

Materiály :

Tištěná  publikace.

Zakončení kurzu :

Certifikát.

Přednáší a konzultuje:

jenatel a specialista společnosti  - poskytující  komplexní služby celního jednatelství, poradenství v oblasti zahraničního obchodu.

Firma vlastní status AEO / oprávněného hospodářského subjektu /

PRAXE V OBORU 26 LET.

 

Organizační informace:

Místo konání:

Praha: Hotel Galerie Royale, Křižíkova 331/87, 186 00 Praha 8, Více informací

Ostrava: Mercure Ostrava CenterČeskobratrska 18/1742, Ostrava, www.mercureostrava.cz

Časový rozvrh:

Prezence: 9:15 - 9:20

Seminář: 9: 20 -17: 00 hodin

2.den 8: 30 -15 hodin

Informace:

Tel: 222 365 894, 604 729 119

Mail: inorga(zav)inorga.eu

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Termíny kurzu

11. 06. - 12. 06. 2020, Ostrava
Cena za osobu:7 800,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

12. 03. - 13. 03. 2020, Praha
Cena za osobu:7 900,00 CZK (bez DPH)
Stisknutím tlačítka přidejte uchazeče k termínu:
po přidání studentů vložte termín do košíku:

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.
21.11.2012 Simona Mašková
Přihlašovací formulářRegistrace
Zapomněl jsem heslo 
košík
Nákupní košík - Objednávka
Zobrazit nákupní košík
Počet zboží: 0
Cena s DPH 0,00 CZK
Kontaktní údaje

INORGA Tréninkové centrum s.r.o.,

Na poříčí 1041/12,

Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel: 222365894,  604 729 119

Mail: inorga@inorga.eu

 
Měna: EUR | CZK
 
 
 

Copyright © 2010 INORGA Tréninkové centrum s.r.o.

 

3it